top of page

דחף המוות, אשמה וחתירה לאמת

מזמינה אתכם לחקור ביחד את המושג דחף המוות- את מקורותיו התיאורטיים, את תפקידו בנפש ואת ביטוייו השונים בקליניקה.

נפגוש את האופן בו פרויד הבין את דחף המוות, ואת פיתוחיהם החשובים של קליין וממשיכיה. פיתוחים אלה מאפשרים מבט אחר על תפקידו ההגנתי בנפש, על ביטוייו בחיי הנפש ובמציאות חייהם של המטופלים, ולבסוף, גם זווית חשובה על אופן העבודה עם דחף המוות מול מטופלים בתוך יחסי העברה.

בהמשך נבין את מקומה של האשמה בתוך המארג הנפשי, ואת האופן בו החיפוש אחר האמת- או ההימנעות ממנה- קשורים בדחפי החיים והמוות וביכולת לשאת אשמה.

משך ההרצאות: כ-10 שעות

מחיר: 550 ש״ח

ההרצאות כוללות את המאמרים הרלוונטיים ופתוחות למשך שנה.

bottom of page