top of page

תקנון

בהרשמתך לקורס במסגרת האתר "טלי עציון רון" (להלן: "הקורס") הנך מאשר שקראת את התקנון והנך מתחייב לפעול על פיו.

הנך מורשה לצפות בהרצאות מוקלטות בתחום פסיכותרפיה במסגרת הקורס ותוקף ההרשאה ל-12 חודש מיום הרשמתך. ההקלטות הנן קובץ הרצאות העוסק בפסיכותרפיה ומתבסס על מאמרים בתחום. אין בתכנים בכדי לפגוע בשום איש/ארגון או קבוצה, אלא רק לתאר ולבאר טקסטים פסיכואנליטיים.

במידה ותבקש לבטל את הרישום בתוך 24 שעות יוחזר לך כספך באופן מלא. לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל.

ההרשאה אישית בלבד ואינך רשאי להקליט ו/או להעתיק ו/או להעביר לאחר/ים בכל דרך ו/או אמצעי מכל סוג שהוא את ההרצאות או חלק מהן בכל עת, והן מוגנות עפ"י הוראות חוק זכויות יוצרים.

כל הזכויות שמורות לטלי עציון רון.

פרטי המשתמשים לא יועברו לגורם שלישי.

bottom of page