top of page

יחסי העברה בטיפול

ב 1912, בסיום המאמר שלו "על הדינמיקה של ההעברה" כותב פרויד: "הרגשות הלא מודעים אינם רוצים שייזכרו בהם, כפי שהטיפול מבקש לעשות, אלא שואפים לשחזר את עצמם הודות ליכולת ההזייתית של הלא מודע ולהיותו נעדר כל מימד של זמן. [ובהמשך...] אין להתכחש לעובדה שההשתלטות על תופעות ההעברה מציבה בפני הרופא את מירב הקשיים, אך בל נשכח שדווקא הן עושות עבורנו את השירות שאין ערוך לו- להפוך את רגשות האהבה הנסתרים והנשכחים של החולה לעכשוויים וגלויים לעין- שהרי ככלות הכל, אי אפשר להרוג רוח רפאים או את מי שנעדר".
אז מהם אותם יחסי העברה, שלוכדים את כל הדרמה הפנימית [ובתוכה כאב על מה שהיה, אבל על מה שלא היה, כמיהות, פחדים, מישאלות ועוד]. מה קורה שם, בתפר בין העבר להווה, בין המציאות החיצונית לפנימית, בין המטפל למטופל?
כל מטפל ומטופל מקימים לתחייה מערך שונה של יחסים. ההקשבה לרבדים העמוקים, אשר קמים לתחייה ביחסים הטיפוליים, נותנת לטיפול נפח שאין לו תחליף.
הקורס הנוכחי מתמקד ביחסי ההעברה בין המטפל למטופל, מתוך תפיסה שזהו לב הטיפול ולכן הוא ראוי למקום מרכזי בלמידה התיאורטית ובהקשבה הקלינית.

משך ההרצאות: כ-10 שעות

מחיר: 550 ש״ח

ההרצאות כוללות את המאמרים הרלוונטיים ופתוחות למשך שנה.

bottom of page